top of page

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 22 juli 2022

Als u gebruik maakt van de Club Leaf mobiele applicatie (“App”) en www.clubleaf.com (“Website”), dan verwerkt Club Leaf uw persoonsgegevens. De App en de Website zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Club Leaf B.V. (in deze Privacyverklaring “Club Leaf”, “wij”, “ons”, of “onze” genoemd). Uw privacy is ontzettend belangrijk voor ons. Wij respecteren uw bezorgdheid over uw privacy altijd en zijn transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze online activiteiten via de App en de Website. In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, welke soorten persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Daarnaast vindt u hierin de maatregelen die wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacyprocedures en alle andere informatie die mogelijk relevant voor u kan zijn. 

Wij zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze diensten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij u dat altijd laten weten via deze Privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te kijken of er wijzigingen zijn geweest. Belangrijke wijzigingen worden ook proactief meegedeeld. 

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Wij wijzen u erop dat wij de taal van deze Privacyverklaring bepalen op basis van de taalinstellingen van uw browser. In de App en op de Website kunt u ook een ander land kiezen om deze verklaring in een andere taal te bekijken.

Wie zijn wij? 

Club Leaf is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de App en de Website zoals beschreven in deze Privacyverklaring en wordt beschouwd als de “verwerkingsverantwoordelijke”. Club Leaf B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens opgenomen onderaan deze Privacyverklaring. 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens wanneer u de Website of App bezoekt. Sommige persoonsgegevens verzamelen wij van u omdat u deze actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u informatie verstrekt om een account aan te maken, of informatie verstrekt over uw levensstijl/gewoonten om uw persoonlijke CO2-voetafdruk te berekenen, of via e-mail contact met ons op opneemt. Andere gegevens worden automatisch verkregen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer specifieke informatie over cookies en soortgelijke technologieën die worden gebruikt, verwijzen wij u naar het kopje “Welke cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken wij?“ hieronder.

U bent niet verplicht om enige informatie over uzelf aan ons te verstrekken. Als u echter weigert om bepaalde informatie te verstrekken door middel van cookieblockers, dan zou dit invloed kunnen hebben op uw beleving van de Website of App of de functionaliteit van de App. Wij zullen u informeren indien het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een essentiële voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met ons. In voorkomend geval zullen wij u ook informeren over de mogelijke gevolgen indien deze informatie niet wordt verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden voor welke doeleinden gebruikt?

De informatie die van u wordt verkregen, wordt verwerkt voor specifieke doeleinden, zoals hieronder uiteengezet.

Website

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanbieden, onderhouden en verbeteren van de Website. 

 • De betrokkenen. Websitebezoekers: personen die de Website bezoeken.

 • De verwerkingsdoeleinden. Wanneer u de Website bezoekt of via e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het functioneren van de Website, waaronder het onthouden van de instellingen van de Websitebezoeker.

  • Het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Website of door een e-mail te sturen naar hello@clubleaf.com, of het bieden van (technische) ondersteuning wanneer dat nodig is.

  • Het inschrijven voor onze nieuwsbrief en verzenden van e-mails met ons laatste nieuws.

  • Het doorverwijzen naar onze vacaturepagina zodat u kunt solliciteren naar een vacature.

  • Verwerking voor andere zakelijke doeleinden: 

   • Het verrichten van boekhoudkundige, controle- en andere interne functies;

   • Het vaststellen, uitoefenen en onderbouwen van onze rechten; en

   • Het naleven van wettelijke verplichtingen en voldoen aan verzoeken van bevoegde overheidsinstanties. 

 • De verwerkte persoonsgegevens. 

  • Gegevens over websitegebruik (IP-adres, Apparaat-ID, Browsertype, Browsertaalinstellingen).

  • Andere technische informatie, zoals over de interactie tussen het apparaat van de Websitebezoeker en de Website, de webpagina’s die zijn bezocht en de loggegevens.

  • Uw e-mailadres voor verzoeken, klachten, geschillen en de nieuwsbrieven. 

  • De communicatie via ons contactformulier of hello@clubleaf.com

  • Informatie over sollicitaties (zoals uw persoonlijke gegevens, contactgegevens, uw cv, sollicitatiebrief, foto en andere informatie die u ons verstrekt bij een sollicitatie.

  • Gevoelige informatie: In het kader van de Website verwerken wij in beginsel geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. 

 • Rechtsgrondslagen voor de verwerking. 

  • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. Wij baseren het gebruik van de persoonsgegevens van de Websitebezoeker in het kader van de Website op ons gerechtvaardigd belang om de Website aan te bieden en te beveiligen, en om de andere hiervoor vermelde verwerkingsdoeleinden na te streven. Als u meer informatie wenst over deze beoordeling, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens opgenomen onderaan deze Privacyverklaring. 

  • Toestemming. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken voor nieuwsupdates met uw voorafgaande geïnformeerde toestemming. Wij bieden u in elk bericht de mogelijkheid zich af te melden. Gebruik hiervoor de afmeldlink die u aan het einde van onze e-mails vindt.

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen de persoonsgegevens van de Websitebezoeker ook verwerken op grond van een wettelijke verplichting. Dit betekent dat wij de gegevens zullen verwerken voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als wij een gerechtelijk bevel ontvangen waaraan wij ons moeten houden.

App

Wij verwerken persoonsgegevens om onze App aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren, en om u online diensten aan te bieden. 

 • De betrokkenen. App-gebruikers met of zonder een account.

 • De doeleinden van de verwerking en de verwerkte persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de App voor de volgende doeleinden: 

  • Het aanmaken van een account en het valideren van uw e-mailadres. Het aanmaken van een account is optioneel.

  • Het berekenen van uw CO2-voetafdruk. Het is optioneel om gebruik te maken van onze gratis dienst om uw persoonlijke CO2-voetafdruk in te schatten op basis van uw gewoonten, die door ons worden opgeslagen zodra u een account hebt aangemaakt. U hebt de mogelijkheid om de gemiddelde CO2-voetafdruk van uw land te gebruiken. De CO2-voetafdruk wordt gebaseerd op de berekening van de geschatte broeikasgasemissies veroorzaakt door een persoon, evenement, organisatie, dienst, plaats of product, uitgedrukt in kooldioxide-equivalent. Deze berekening wordt gebaseerd op de levensstijlkeuzes van de App-gebruikers en is slechts een schatting.

  • U de mogelijkheid bieden om Leaf aan te schaffen om uw CO2-voetafdruk te compenseren.

  • U de mogelijkheid bieden om nuttige pushmeldingen te ontvangen.

  • U gepersonaliseerde informatieve berichten sturen over het verminderen van uw CO2-voetafdruk (“Green Tips”).

  • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten en onze klantendienst/IT-helpdesk.

  • Analytische doeleinden om de prestaties van de App te meten en te verbeteren.

  • Gepersonaliseerde marketingdoeleinden om uw gebruikerservaring met onze diensten te verbeteren waarin onze aanbiedingen aantrekkelijker voor u zullen zijn.

  • Alle persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, indien zulks noodzakelijk wordt geacht: Het verrichten van boekhoudkundige, controle- en andere interne functies; het vaststellen, uitoefenen en onderbouwen van onze rechten; en het naleven van wettelijke verplichtingen en voldoen aan verzoeken van bevoegde overheidsinstanties.

 • De verwerkte persoonsgegevens. 

  • Bijnaam (u hoeft niet uw echte naam te gebruiken).

  • Gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.

  • Taal en land van verblijf.

  • Apparaatinformatie (type telefoon; besturingssysteem en versie; taalinstellingen; gegevens over installatie App; gegevens over registratie App; gegevens over bezoek(en) App; locaties bezoek(en) App).

  • Uw levensstijlkeuzes voor een gepersonaliseerde CO2 -berekening en gepersonaliseerde aanbiedingen (bijv. reis- en forensgewoonten, winkelgewoonten, energie- en gasverbruik, dieet, grootte van uw huis, huishouden).

  • Uw persoonlijke CO2-voetafdruk.

  • Aankoop- en betalingsgegevens (persoonlijke CO2-voetafdruk, lokale valuta, Leaf-saldo, transactie- en bestedingsgegevens, type aankoop (abonnement of eenmalig), bankrekeninggegevens, factuuradres, vervaldatum kaart, naam donateur, CVC-code, datum/tijdstip/bedrag transactie, Apparaat-ID, e-mailadres, IP-adres/locatie, Order-ID, betaalkaartgegevens).

  • Gegevens pushmeldingen (Klant-ID, persoonlijke CO2-voetafdruk, app-gebruiksgegevens) en uw transactiegegevens gebruikersgedrag (zoals registratie of login van een gebruiker, of een betaling is gedaan) om het versturen van een pushmelding naar u te triggeren. 

  • Vragen, klachten of verzoeken wanneer u contact met ons opneemt.

 • Rechtsgrondslagen voor de verwerking. 

  • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Als u de App downloadt, installeert en gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden en gaat u daarmee een bindende overeenkomst met ons aan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u, d.w.z. de diensten in verband met de aanschaf van Leaf, de berekening van uw persoonlijke CO2-voetafdruk, en de aanschaf van Leaf om uw CO2-voetafdruk te compenseren. 

  • Toestemming. 

   • Push-notificaties

   • Wij vragen uw toestemming voor het ontvangen van push-notificaties. U kunt de push-notificaties uitschakelen in de notificatie-instellingen op uw apparaat.

   • Personalisatie

   • Wij vragen uw toestemming om uw interesses te evalueren en voor het toesturen van gepersonaliseerde "Green Tips", deze zullen u voorzien van unieke op maat gemaakte inhoud en aanbiedingen.  U kunt uw toestemming voor personalisatie intrekken in het instellingenscherm in uw App. 

   • Marketing

   • Van tijd tot tijd kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor nieuws updates met uw voorafgaande geïnformeerde toestemming. Wij zullen u in elk bericht de mogelijkheid bieden om u af te melden. Gebruik hiervoor de afmeldlink die u aan het einde van onze e-mails kunt vinden of trek uw toestemming voor marketing in het instellingenscherm in uw App in.

   • Wij vragen uw toestemming om u relevantere online en sociale reclame aan te bieden en de prestaties van onze marketingactiviteiten op sociale mediakanalen te meten. U kunt meer lezen over onze analytics dienstverleners onder het kopje "Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?". U kunt toestemming voor personalisatie intrekken in het instellingenscherm in uw App.  

  • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. Wij baseren de verwerking voor analytische doeleinden op ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden en beveiligen van onze App en het nastreven van de andere hiervoor vermelde verwerkingsdoeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te begrijpen hoe wij onze diensten kunnen ontwikkelen en verbeteren, alsmede voor rapportagedoeleinden en algemene statistische en analytische doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw emailadres gebruiken om soortgelijke aanbiedingen te sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden, zoals eerder is beschreven. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden dient ons gerechtvaardigd zakelijk belang en heeft geen of beperkte gevolgen voor uw privacy, omdat de gegevens zo mogelijk in pseudonieme of anonieme vorm worden gebruikt. Dit betekent dat een belangenafweging wordt gemaakt tussen de belangen die met de verwerking worden gediend enerzijds en uw privacybelangen anderzijds, en dat de belangen van de verwerking zwaarder wegen. Als u meer informatie wenst over deze beoordeling, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens opgenomen onderaan deze Privacyverklaring. 

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan de minimumbewaartermijnen in de belastingwetgeving. Dit betekent dat wij de gegevens zullen verwerken voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als wij een gerechtelijk bevel ontvangen waaraan wij ons moeten houden.

Inlogdiensten van derden ("social logins")

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze App in te loggen via social logins. 

 • Facebook. Dit is een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Als u de Facebook login gebruikt, is extra registratie in onze App niet nodig. Om in te loggen met Facebook, wordt u doorgestuurd naar de Facebook login pagina, waar u kunt inloggen met uw Facebook gebruikersgegevens. Hierdoor wordt uw Facebook profiel gekoppeld aan onze dienst. Door de koppeling met Facebook ontvangen wij automatisch uw e-mailadres van Facebook. Meer informatie over Facebook en privacy-instellingen kunt u vinden op: https://www.facebook.com/privacy/center/.

 • Google. Dit is een dienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland ("Google"). Indien u gebruik maakt van de Google login, is extra registratie in onze App niet nodig. Om in te loggen, wordt u doorgestuurd naar de Google login pagina, waar u kunt inloggen met uw Google gebruikersgegevens. Hierdoor wordt uw Google-profiel gekoppeld aan onze dienst. Door de koppeling met Google ontvangen wij automatisch uw emailadres van Google. Meer informatie over Google en privacy-instellingen kunt u vinden op: https://policies.google.com/privacy.  

Wanneer u een pagina bezoekt waarop een of meer van de pictogrammen van Facebook of Google worden weergegeven, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk. De aanbieder van de sociale media weet dan dat de desbetreffende pagina op onze Website is bezocht. Wij hebben geen invloed op de gegevens die de aanbieders van sociale media verzamelen op basis van sociale logins. Als u het verzamelen van gegevens op basis van de buttons wilt voorkomen, dient u zich voor uw bezoek aan onze Websites bij uw social media-accounts uit te loggen en de opslag van cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen.

Minderjarigen en andere personen met een wettelijke vertegenwoordiger

In beginsel richten wij ons bij de levering van onze diensten en de verwerking van persoonsgegevens op personen die ouder zijn dan 18 jaar, althans die meerderjarig zijn in het land waar zij woonachtig zijn en vanuit welk land zij de App en/of Website gebruiken. Wij richten ons ook niet op personen die onder een rechtsverhouding zijn geplaatst, zoals personen die onder curatele of onder toezicht of bewind van iemand anders staan. 

Aan wie verstrekken we jouw persoonsgegevens? 

Wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners; binnen onze groep van bedrijven (gelieerde ondernemingen); en in overeenstemming met de wettelijke nalevingsvereisten.

Dienstverleners

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met een beperkt aantal zorgvuldig gekozen derde dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van de App en/of Website aan u in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Zo zullen onderaannemers in beginsel alleen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening en zullen zij de gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons voor de prestaties van derde dienstverleners bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat zij een passend niveau van gegevensbescherming handhaven. 

Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners met wie wij de persoonsgegevens delen op een “need-to-know”-basis: 

 • Betalingsdienstaanbieder. Wij gebruiken Stripe Payments Europe Ltd als onze betalingsdienstaanbieder met wie wij persoonsgegevens delen wanneer u Leaf koopt via de App. Stripe gebruikt deze informatie ook voor haar eigen doeleinden om de diensten die zij aan ons levert te exploiteren en te verbeteren, waaronder voor fraudedetectie. Klik op de volgende link voor meer informatie over Stripe en haar privacyprocedures: https://stripe.com/en-nl/privacy

 • Aanbieder van een gebruikersautorisatieplatform. Wij maken gebruik van een aanbieder van een gebruikersautorisatieplatform voor de ontwikkeling en integratie van de identiteitsbeheeraspecten van de App.

 • Marketing. Wij maken gebruik van een dienstverlener voor het verzenden van pushberichten en nieuwsbrieven. 

 • Dienstverlener voor webanalytics. 

  • Wij maken gebruik van de diensten van Countly Ltd, 9th Floor 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN ("Countly") [LJ1] om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor analytische doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Countly maakt gebruik van tracking mechanismen die haar in staat stelt het gebruik van onze App te analyseren ten behoeve van performance monitoring, foutprotocollen en analyse van gebruikersgedrag, bijv. welke schermen worden bekeken, welke publicaties worden geopend en hoeveel gebruikers de App heeft. Het doel van dergelijk verwerking is om het gebruik van onze App te analyseren, regelmatig te verbeteren en daardoor op een meer effectieve manier aan te bieden. Countly verzamelt informatie over uw gebruik van de App en stuurt deze door naar Countly in het Verenigd Koninkrijk of naar datacenters elders in de Europese Economische Ruimte ("EER") waar het wordt opgeslagen.

  • Facebook Pixel laat Facebook toe om bezoekers van onze online inhoud te identificeren als een doelgroep voor het tonen van advertenties ("Facebook advertenties"). Wij gebruiken Facebook Pixel om onze Facebook advertenties te tonen aan Facebook gebruikers die interesse hebben getoond in onze diensten of die bepaalde kenmerken delen (zoals interesse in bepaalde onderwerpen, producten of diensten op basis van bezochte webpagina's). Facebook Pixel helpt ons ook om de effectiviteit van Facebook-advertenties te begrijpen voor analytische en marktonderzoeksdoeleinden, door ons te laten zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze diensten nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om statistieken te verkrijgen over het gebruik van onze Website. Facebook Pixel maakt een directe verbinding met de Facebook-server wanneer u onze Website bezoekt of de sociale Facebook-login op onze app gebruikt. Op deze manier wordt de Facebook-server geïnformeerd dat u onze App of Website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie en details over Facebook Pixel en hoe het werkt is beschikbaar op: https://www.facebook.com/privacy/center/. U kunt uw voorkeuren voor Facebook-advertenties wijzigen in de instellingen van uw Facebook-account. 

 • Gelieerde vennootschappen. Wij delen persoonsgegevens intern binnen onze groep voor IT-hosting en ondersteuningsdiensten voor de Website en de App, en voor gegevensverwerking voor analytische doeleinden.

Gelieerde vennootschappen

Als er sprake is van een wijziging van de zeggenschap over Club Leaf of een van haar groepsmaatschappijen, kunnen uw persoonsgegevens in een dergelijk geval worden gedeeld met onze gelieerde entiteiten. 

Naleving van wetgeving

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij overheids- en ordehandhavingsambtenaren toegang geven tot uw persoonsgegevens of deze aan hen bekendmaken, naar aanleiding van een dagvaarding, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel (of een soortgelijke eis) of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Een dergelijke bekendmaking of toegangsverlening kan plaatsvinden indien wij te goeder trouw van mening zijn dat: (a) wij daartoe wettelijk verplicht zijn; (b) bekendmaking gepast is in het kader van inspanningen om daadwerkelijke of vermoede illegale activiteiten, fraude of andere overtredingen te onderzoeken, te voorkomen of er actie op te ondernemen; of (c) een dergelijke bekendmaking nodig is om de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten te beschermen.

Voor alle duidelijkheid: wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren delen, op grond van uw uitdrukkelijke toestemming, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien wij erin geslaagd zijn deze gegevens niet-persoonlijk en anoniem te maken.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende (technische en organisatorische) beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij beheren te beschermen; zowel in transit en at-rest. Zo maken wij gebruik van aggregatie-, anonimiserings- en encryptietechnieken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, alsmede tegen ongeoorloofde bekendmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Bovendien zorgen wij ervoor dat dienstverleners, gelieerde vennootschappen en andere ontvangers hetzelfde doen. 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten het land waar u zich bevindt?

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen overdragen naar andere rechtsgebieden dan het rechtsgebied waarin de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, en uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen buiten het rechtsgebied waar u woonachtig bent. Indien de gegevens buiten de EER worden verwerkt, wordt de doorgifte daarvan op de hieronder beschreven wijze gerechtvaardigd. Een overzicht van de EER-landen vindt u hier: https://ind.nl/Paginas/EUEER-landen.aspx.

Doorgiften buiten de EER. De doorgifte van persoonsgegevens aan een derde buiten de EER kan in de eerste plaats worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waarin wordt besloten dat het derde land in kwestie een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt. Op de website van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de adequaatheidsbesluiten die zijn genomen. 

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen, stemmen wij in voorkomend geval in met de toepassing van de betreffende modelcontractbepalingen en aanvullende waarborgen. Deze overeenkomst waarborgt de bescherming van persoonsgegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

In andere specifieke situaties kunnen wij persoonsgegevens doorgeven: (i) met uw uitdrukkelijke toestemming, (ii) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten of in uw belang is gesloten, of (iii) indien dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Ten slotte kunnen wij in uitzonderlijke gevallen uw persoonsgegevens ook doorgeven indien de gegevensdoorgifte noodzakelijk is voor onze dwingende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. 

U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende informatie wenst over hoe wij de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER rechtvaardigen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze Privacyverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Als u niet langer gebruik wenst te maken van de App en ervoor kiest om uw account te verwijderen, zullen wij uw gegevens verwijderen en zal Club Leaf haar verwerkers opdracht geven de persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de wet een bewaartermijn voorschrijft.

Uitzondering: kortere bewaartermijn. Als u bepaalde privacyrechten uitoefent, kunnen wij de desbetreffende persoonsgegevens eerder verwijderen dan na afloop van de algemeen geldende bewaartermijn of – in het tegenovergestelde geval – langer bewaren. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het kopje “Hoe kunt u uw privacyrechten (en het recht van bezwaar) uitoefenen?“

Uitzondering: langere bewaartermijn. In bepaalde situaties kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor het doel van de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer: 

(i)              wij moeten voldoen aan een minimumbewaartermijn of een andere wettelijke verplichting waaraan wij op grond van het toepasselijke recht zijn onderworpen. In beginsel geldt dit niet voor cookie-gerelateerde gegevens.

(ii)             de gegevens noodzakelijk zijn in verband met een gerechtelijke procedure.

(iii)            verdere verwerking van de gegevens noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie. In beginsel geldt dit niet voor cookie-gerelateerde gegevens.

Hoe kunt u uw privacyrechten (en het recht van bezwaar) uitoefenen?

U kunt op elk gewenst moment verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt de privacyrechten kosteloos uitoefenen, per e-mail via onderstaande contactgegevens en in sommige gevallen via de App of browserinstellingen. In hoeverre deze rechten kunnen worden uitgeoefend, kan afhangen van de omstandigheden van de verwerking, zoals de wijze waarop Club Leaf de persoonsgegevens verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking. Hieronder vindt u een overzicht van uw privacyrechten. 

Wij zullen zonder onnodige vertraging op alle verzoeken reageren. Als onze volledige reactie ooit meer dan een maand op zich laat wachten door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Voorts kunnen wij om meer informatie vragen om de identiteit te bevestigen van de persoon die het verzoek indient, voordat wij actie ondernemen op het verzoek. 

Uw privacyrechten:

 • Intrekken van toestemming. U kunt de toestemming die u ons eerder hebt gegeven intrekken of te allen tijde op gerechtvaardigde gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw voorkeuren in de toekomst toepassen. In bepaalde omstandigheden kan het intrekken van uw toestemming voor het gebruik of de bekendmaking van uw persoonsgegevens ertoe leiden dat u geen gebruik meer kunt maken van sommige van onze diensten.

Als u de App niet langer wenst te gebruiken, niet langer wilt dat de App gebruiksgegevens verzamelt, of niet langer wilt dat uw klantidentifier/-nummer in de App wordt opgeslagen, kunt u de App verwijderen. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens opgenomen onderaan deze Privacyverklaring. Bovendien kunt u uw voorkeuren voor pushmeldingen of Green Tips op elk gewenst moment beheren door de instelling in de App of in de apparaatinstelling van uw apparaat uit te schakelen. Houd er rekening mee dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft en dat intrekking van uw toestemming alleen mogelijk is indien u eerst uw toestemming hebt gegeven.

 • Inzagerecht Op grond van het inzagerecht kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren (maar niet noodzakelijkerwijs van de documenten zelf). Wij zullen dan ook nadere bijzonderheden verstrekken over onze verwerking van de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken, waar wij deze vandaan hebben en met wie wij deze delen. Het recht om persoonsgegevens in te zien kan in sommige omstandigheden worden beperkt door plaatselijke wettelijke voorschriften. 

 • Recht op rectificatie Dit betreft het recht om rectificatie te verzoeken van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren.

 • Recht van bezwaar U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer u van mening bent dat uw rechten zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking van uw persoonsgegevens en wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen als verwerkingsgrond (zie hiervoor). Voor zover de verwerking van de gegevens plaatsvindt voor direct-marketingdoeleinden zullen wij een bezwaar altijd honoreren; wij verwerken uw persoonsgegevens echter niet voor deze doeleinden, met uitzondering van het toesturen van nieuwsupdates. Voor verwerking voor andere doeleinden dienen wij de verwerking eveneens te staken en gestaakt te houden, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien dat het geval is, zullen wij u informeren over onze zwaarwegende belangen en de gemaakte belangenafweging. 

 • Recht op wissing U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen wanneer:

  • u niet van mening bent dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om ze te verwerken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet

  • u de toestemming die u ons had gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken intrekt en wij uw persoonsgegevens anderszins niet langer rechtmatig kunnen verwerken

  • u bezwaar maakt tegen onze verwerking en wij geen gerechtvaardigde belangen hebben op basis waarvan wij uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken

  • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn gewist terwijl dat wel had gemoeten

Wij wijzen u erop dat wij dergelijke verzoeken niet in alle gevallen hoeven in te willigen. Wij hoeven uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet te wissen als wij die persoonsgegevens moeten gebruiken voor een wettelijke verplichting.

 • Analytics opt-out Google heeft een browser add-on gemaakt waarmee u Google Analytics-advertentietrackers kunt uitschakelen. Deze add-on werkt voor Chrome, Firefox, Safari, Opera en Internet Explorer 11. Door de add-on te downloaden, zal uw browser zich afmelden voor verzoeken van Google Analytics, wat betekent dat u voorkomt dat uw persoonsgegevens door Google en aan haar gelieerde bedrijven worden verzameld en gebruikt. Bezoek http://tools.google.com/dlpage/gaoptoutom ervoor te kiezen niet gevolgd te worden door Google Analytics op alle websites.

 • Een klacht indienen

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor een overzicht van de gegevensbeschermingsautoriteiten en hun contactgegevens verwijzen wij u naar de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming ( - EDPB). Wij zouden echter graag de kans krijgen om eventuele problemen op te lossen voordat de gegevensbeschermingsautoriteit wordt benaderd, dus gelieve vooraf contact met ons op te nemen.

 

Bent u verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet? 

Als u ervoor kiest de App te gebruiken, is het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk, hetgeen betekent dat u de dienst niet kunt gebruiken zonder deze gegevens te verstrekken. Waar dit optioneel is, zoals bij het ontvangen van pushmeldingen, staat het u vrij toestemming te geven of af te zien van het gebruik van deze functie.

Maken wij gebruik van technieken voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming? 

Wanneer u ervoor kiest om gepersonaliseerde “Green Tips” en/of andere gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen, gebruiken wij de door u opgegeven levensstijlkeuzes om automatisch een profiel op te stellen. Uw profiel geeft ons een beter inzicht in waar uw uitstoot vandaan komt, waardoor wij u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen om u te helpen bij het compenseren van uw CO2-voetafdruk. U kunt uw levensstijlkeuzes op elk moment wijzigen door de berekening in de App opnieuw uit te voeren. Wij zorgen ervoor dat wij altijd en uitsluitend uw meest recente levensstijlkeuzes gebruiken.

Welke cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken wij?

De Website en de App maken gebruik van functionele en privacy-vriendelijke analytische cookies. Functionele en essentiële cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de App and the Website. Een functionele cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen als u de App opent. Analytische cookies helpen ons om onze diensten te verbeteren, waarbij wij in staat zijn om bezoekers/gebruikers te tellen en te zien hoe bezoekers/gebruikers de Website en/of de App gebruiken.

U kunt meer lezen over cookies die door Club Leaf worden geplaatst in de Cookieverklaring [link invoegen].

Hoe kunt u ons bereiken? 

Als u vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, lees dan eerst deze Privacyverklaring door. Als u verdere vragen hebt, of als u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u ons bereiken op: 

 

Club Leaf B.V.

Asterdse Sluis 22, 

4823GL Breda, 

Nederland

E-mail: DPO@clubleaf.com

bottom of page